Κατηγορία Εφήβων-Ανδρών
4ος Μάντζιαρης Ζήσης

Κατηγορία Μάστερ
7ος Κατσάκος Θεόδωρος