Από το 1986 που ιδρύθηκε ο σύλλογος μας μέχρι σήμερα, η στατιστική βαθμολογία του σωματείου μας είναι η παρακάτω:

 statistiki2019

Έτος Συμμετέχοντες
ομάδες
Τελική κατάταξη
συλλόγου
1992 55 25
1993 56 10
1994 52 10
1995 56 13
1996 63 11
1997 72 15
1998 70 20
1999 81 24
2000 76 44
2001 76 31
2002 79 25
2003 70 19
2004 75 21
2005 76 29
2006 71 8
2007 71 7
2008 75 8
2009 77 7
2010 68 6
2011 70 7
2012 72 5
2013 74 7
2014 82 5
2015 89 3
2016 97 2
2017 103 2
2018 99 3
2019 94 4