Κατηγορία Εφήβων-Ανδρών (κοινή κατάταξη)
2ος Παναγίτσας Αθανάσιος
4ος Τσαλαφούτας Γρηγόριος