Κατηγορία Κορασίδων
7η Κόκκαλη Βασιλική

Κατηγορία Παίδων
6ος Μπαρμπαγιάννης Αλέξανδρος

Κατηγορία Εφήβων
6ος Μπρέτας Σωτήριος-Μάριος
8ος Ντέλλας Απόστολος