Κατηγορία Παίδων
3ος Μπαρμπαγιάννης Αλέξανδρος

Κατηγορία Εφήβων
1ος Καρατσιβής Παναγιώτης
13ος Γούτας Αντώνιος - Ιωάννης
20ος Μάντζιαρης Ζήσης