Κατηγορία Ανδρών

200μ. ταχύτητα
14ος Μαυρίκος Δημήτριος
23ος Πέτρου Ευάγγελος

Madison
4οι Τσοπούρογλου Βασίλειος - Γκαλιούρης Δημήτριος

Πόντοι
7ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
18ος Πέτρου Ευάγγελος

Κέιριν
6ος Μαυρίκος Δημήτριος

Scratch
4ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
9ος Γκαλιούρης Δημήτριος

Ατομικό pursuit
16ος Πέτρου Ευάγγελος

1000μ.
11ος Μαυρίκος Δημήτριος
18ος Πέτρου Ευάγγελος

Ομαδικό Pursuit
6οι - Γκαλιούρης Δημήτριος - Μαυρίκος Δημήτριος - Πέτρου Ευάγγελος - Τσοπούρογλου Βασίλειος 

Ομαδικό Σπριντ
6οι - Γκαλιούρης Δημήτριος - Μαυρίκος Δημήτριος - Τσοπούρογλου Βασίλειος

Κατηγορία Γυναικών

200μ.
5η Τσοπούρογλου Σοφία

500μ.
7η Τσοπούρογλου Σοφία

Κέιριν
8η Τσοπούρογλου Σοφία

Scratch
8η Τσοπούρογλου Σοφία