Κατηγορία Εφήβων:

200μ. ταχύτητα
5ος Λέλας Αντώνιος

Elimination
7ος Σεκλειζιώτης Ευάγγελος

8ος Λέλας Αντώνιος

Πόντοι
6ος Λέλας Αντώνιος
13ος Σεκλειζιώτης Ευάγγελος

Scratch
6ος Λέλας Αντώνιος

Τέμπο
3ος Λέλας Αντώνιος
6ος Σεκλειζιώτης Εύαγγελος

Κατηγορία Ανδρών:

Elimination
3ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
14ος Πασχαλόπουλος Νικόλαος

Πόντοι
7ος Πέτρου Ευάγγελος

Scratch
4ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
DNF Πασχαλόπουλος Νικόλαος

Τέμπο
5ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
DNF Πέτρου Ευάγγελος