Παμπαίδες
6ος Μάνθος Νικόλαος

Παίδες
7ος Μπαρμπαγιάννης Αλέξανδρος

Έφηβοι
1ος Μπρέτας Σωτήριος-Μάριος
5ος Μάντζιαρης Ζήσης