1η ημέρα - Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 - Ατομική Χρονομέτρηση

Κατηγορία Γυναικών
11η Ζάγουρα Δήμητρα
14η Λάμπρου Γεωργία

Κατηγορία Ανδρών
3ος Καρατσιβής Παναγιώτης
15ος Σακελλαρόπουλος Ηλίας
32ος Πολυπαθέλλης Γεώργιος
DNF Πέτρου Ευάγγελος

2η ημέρα - Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 - Αντοχή

Κατηγορία Γυναικών
13η Ζάγουρα Δήμητρα
16η Λάμπρου Γεωργία

3η ημέρα - Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 - Αντοχή

Κατηγορία Ανδρών

10ος Καρατσιβής Παναγιώτης
23ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
24ος Πέτρου Ευάγγελος
40ος Σακελλαρόπουλος Ηλίας