Παίδες
5ος Μπαρμπαγιάννης Αλέξανδρος
 
Έφηβοι
2ος Μπρέτας Σωτήριος-Μάριος

Μάστερς Α'
9ος Βαμβατήρας-Νάκος Χρήστος

Μάστερς Β'
12ος Κατσάκος Θεόδωρος

Μάστερς Γ'
3ος Πασχαλόπουλος Πασχάλης