Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 - Ατομική Χρονομέτρηση

Κατηγορία Κορασίδων
5η Κόκκαλη Βασιλική

Κατηγορία Παίδων
9ος Μπαρμπαγιάννης Αλέξανδρος

Κατηγορία Εφήβων
9ος Ντέλλας Απόστολος
12ος Μπρέτας Σωτήριος-Μάριος

Κατηγορία Νέων Ανδρών
2ος Καρατσιβής Παναγιώτης
8ος Σακελλαρόπουλος Ηλίας

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 - Αντοχή

Κατηγορία Κορασίδων
7ος Κόκκαλη Βασιλική

Κατηγορία Παίδων
13ος Μπαρμπαγιάννης Αλέξανδρος

Κατηγορία Εφήβων
18ος Μπρέτας Σωτήριος-Μάριος
23ος Ντέλλας Απόστολος

Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 - Αντοχή

Κατηγορία Νέων Ανδρών
10ος Σακελλαρόπουλος Ηλίας
DNF Καρατσιβής Παναγιώτης