Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 - Ατομική χρονομέτρηση

Κατηγορία Μάστερς Β'
23ος Χλόπτσιος Πασχάλης
42ος Κατσάκος Θεόδωρος

Κατηγορία Μάστερς Γ'
2ος Πασχαλόπουλος Πασχάλης

Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 - Αντοχή

Κατηγορία Μάστερς Β'
DNF Χλόπτσιος Πασχάλης
DNF Κατσάκος Θεόδωρος

Κατηγορία Μάστερς Γ'
DNF Πασχαλόπουλος Πασχάλης