1ο εταπ - Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

70ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
92ος Καρατσιβής Παναγιώτης
DNF Σακελλαρόπουλος Ηλίας

2ο εταπ - Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

12ος Καρατσιβής Παναγιώτης
29ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
DNF Σακελλαρόπουλος Ηλίας

3ο εταπ - Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

86ος Καρατσιβής Παναγιώτης
91ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
DNS Σακελλαρόπουλος Ηλίας

Γενική κατάταξη

77ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
85ος Καρατσιβής Παναγιώτης
- Σακελλαρόπουλος Ηλίας