Κατηγορία Ανδρών
7ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
30ος Πασχαλόπουλος Νικόλαος
41ος Πέτρου Ευάγγελος
44ος Παππάς Αριστείδης
48ος Παγανός Ευάγγελος

Κατηγορία Masters Β'
33ος Βαρλάμης Βασίλειος

Κατηγορία Masters Γ'
8ος Πασχαλόπουλος Πασχάλης