1ο εταπ - Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Κατηγορία Εφήβων-Ανδρών (κοινή κατάταξη)
2ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
6ος Καρατσιβής Παναγιώτης
22ος Σακελλαρόπουλος Ηλίας
30ος Τσιρογιάννης Γεώργιος
44ος Πέτρου Ευάγγελος
54ος Κόκκαλης Δημοσθένης

2ο εταπ - Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Κατηγορία Εφήβων-Ανδρών (κοινή κατάταξη)
8ος Καρατσιβής Παναγιώτης
11ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
12ος Κόκκαλης Δημοσθένης
20ος Σακελλαρόπουλος Ηλίας
24ος Πέτρου Ευάγγελος40ος Τσιρογιάννης Γεώργιος

Γενική κατάταξη

Κατηγορία Εφήβων-Ανδρών (κοινή κατάταξη)
8ος Καρατσιβής Παναγιώτης
11ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
19ος Σακελλαρόπουλος Ηλίας
24ος Πέτρου Ευάγγελος
36ος Κόκκαλης Δημοσθένης
38ος Τσιρογιάννης Γεώργιος