Κατηγορία Μίνι Μικρά Κορίτσια
3η Γώγου Αρετή
4η Σεκλειζιώτη Νεφέλη
7η Τσάκαλου Ευαγγελία
8η Κόκκαλη Μαρία

Κατηγορία Μίνι Μικρά Αγόρια
4ος Τσολάκης Μαξιμιλιανός
6ος Μάνθος Γεώργιος
10ος Παναγιώτου Αθανάσιος
11ος Τσιούτσιας Χρήστος

Κατηγορία Μίνι Μεγάλα Κορίτσια
5η Τσιούτσια Αθανασία

Κατηγορία Μίνι Μεγάλα Αγόρια
3ος Μάνθος Νικόλαος

Κατηγορία Ανδρών
2ος Πέτρου Ευάγγελος

Κατηγορία Μάστερς
4ος Πολύμερος Σταύρος