Κατηγορία Ανδρών
9ος Παππάς Αριστείδης
12ος Παγανός Ευάγγελος