Κατηγορία Παίδων
2ος Τσιρογιάννης Γεώργιος
4ος Γούτας Αντώνιος

Κατηγορία Ανδρών
2ος Πέτρου Ευάγγελος
10ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
15ος Παγανός Ευάγγελος