Κατηγορία Εφήβων-Ανδρών (κοινή κατάταξη)
10ος Ζουναρέλης Νικόλαος
14ος Πέτρου Ευάγγελος
18ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
23ος Καρατσιβής Παναγιώτης
Κόκκαλης Δημοσθένης DNF