Κατηγορία Μίνι μικρά κορίτσια
2η Γώγου Αρετή
4η Σεκλειζιώτη Νεφέλη
7η Κόκκαλη Μαρία
8η Τσάκαλου Ευαγγελία

Κατηγορία Μίνι μικρά αγόρια
3ος Τσολάκης Μαξιμιλιανός
11ος Μάνθος Γεώργιος
12ος Παναγιώτου Αθανάσιος
13ος Τσιούτσιας Χρήστος

Κατηγορία Μίνι μεγάλα κορίτσια
8η Τσιούτσα Αθανασία

Κατηγορία Μίνι μεγάλα αγόρια
1ος Μάνθος Νικόλαος

Κατηγορία Παγκορασίδων-Κορασίδων (κοινή κατάταξη)
2η Δοξαρά Αθανασία
6η Μιχάκη Ιωάννα

Κατηγορία Παίδων
1ος Μπρέτας Σωτήριος
3ος Τσιρογιάννης Γεώργιος
6ος Γούτας Αντώνιος
17ος Τόλιος Παναγιώτης
19ος Δοξαράς Ευάγγελος

Κατηγορία Γυναικών
3η Ζάγουρα Δήμητρα

Κατηγορία Ανδρών
6ος Κολοκύθας Θωμάς
7ος Πέτρου Ευάγγελος
8ος Ζουναρέλης Νικόλαος
9ος Τσοπούρογλου Βασίλειος
13ος Παγανός Εύαγγελος
15ος Πασχαλόπουλος Νικόλαος
18ος Παππάς Αριστείδης
19ος Καλότυχος Χαρίλαος

Κατηγορία Μάστερς Α' - Γ' - Δ'
6ος Πασχαλόπουλος Πασχάλης

Κατηγορία Μάστερς Β'
3ος Πολύμερος Σταύρος
11ος Χλόπτσιος Πασχάλης
12ος Δοξαράς Γεώργιος
13ος Μιχάκης Γεώργιος